«En poetisk samling» : ÅPEN MIC DIKT SLAM AFTEN med Bjørn Ivar Lund

Arrangementsinformasjon

«En poetisk samling» - en kveld med tanker og dikt i forskjellige uttrykksformer
Åpen mic - Diktopplesning, sang og slampoesi, med bl.a. Hans Ludvig Fredheim, Simen K. Nielsen, Nita Ruud, Sidsel Juell Theisen, Torill Bete Nilsen, Aina Helen Østby, Storm Bråthen og Bjørn Ivar Lund.
På keyboard: Jorid Rønningen. Ledet av Bjørn Ivar Lund.