JØRN LIER HORST - Clue Serien

Arrangementsinformasjon

CLUE-SERIEN: Jørn Lier Horst forteller blant annet om hvordan han bruker erfaringer fra tiden i politiet når han skriver. Han viser bilder fra saker han har arbeidet med, forteller om hvordan han løste sakene og hvordan han tar med meg opplevelsene fra politiet inn i bøkene.
Varighet ca 45 minutter. Målgruppe: 9 til 13 år (5.-7. trinn)

Restriksjoner

Målgruppe: 9 til 13 år (5.-7. trinn)